Jetts Club

Jetts วิคตอรี่ ฮับ (BTS อนุเสาวร์ชัยฯ)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 6 ศูนย์การค้าวิคตอรี่ ฮับ ใกล้ BTS อนุเสาวรีย์ชัยฯ

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

095-586-8785
459,459/3-4 ชั้น 5 ชั้น 6 ห้อง S501 และ S601, ถนนราชวิถี,

แขวงถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร

10400 ประเทศไทย