Jetts Company

เจตนารมณ์ของ Jetts:
"เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

สมาชิกทุกๆคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาออกกำลังกายที่ Jetts ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป บ้างก็ต้องการความท้าทาย ความสนุกสนาน มีความหวังที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง หรือต้องการพบปะพูดคุยกับเพื่อนกลุ่มใหม่ๆ สังคมใหม่ๆ ที่มีกิจกรรมคล้ายๆกัน ดังนั้นเราจะเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อสิ่งเหล่านั้น และนั้นถือว่าเราได้ทำตามเจตนารมณ์ที่เราตั้งไว้

คุณค่าของ Jetts :

ใจเขาใจเรา  

  • คิดอยู่เสมอว่า ถ้าเราอยากได้รับการปฏิบัติที่ดี เราก็ต้องให้การปฏิบัติที่ดีต่อผู้อื่นเสมอ

เรียบง่าย

  • ในตอนท้ายของทุกวัน ธุรกิจของเราต้องเรียบง่ายและเป็นไปได้

ฟัง เรียนรู้ พัฒนา ทำต่อไปเรื่อยๆ 

  • เราฟังความคิดเห็นของสมาชิก เรียนรู้ นำไปปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็นนั้นๆ จนเป็นกิจวัตรที่เราต้องทำเสมอ

เสมอภาคและเท่าเทียม  

  • ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เป็นข้อหนึ่งในหัวใจของพวกเราชาว Jetts

สร้างความประทับใจให้กับสมาชิก  

  • ที่ Jetts เรารักในสิ่งที่เราทำ และเราทำในสิ่งที่เรารัก มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่เราจะสร้างความแปลกใหม่เพื่อให้สมาชิกของเราประทับใจอยู่เสมอ

สร้างโลกที่แตกต่าง  

  • จิตสำนึกในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมคือ หนึ่งในเป้าหมายของเรา

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

  • การสร้างความประทับใจ ต่อสมาชิกของ Jetts นั้น เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายในทีมงานของเรา และสิ่งเหล่านี้คือ หัวใจในการปฏิบัติงานของเรา

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ