Jetts Club

Jetts เดอะ ยูนิคอร์น (บีทีเอส พญาไท)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ชั้น B1 อาคารยูนิคอร์น

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

063-816-9485, 02-441-1345

The Unicorn, ชั้น B1, เลขที่ 18, ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพมหานคร

10400 ประเทศไทย