Jetts Club

Jetts เทอร์มินอล 21 โคราช

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราช

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

063-850-2548
ชั้น LG หมายเลขห้อง LG 041 เทอมินอล21 โคราช หนองคาย 99, ถนนมิตรภาพ, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองนครราชสีมา,

จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย