Jetts Club

Jetts เทอร์มินอล 21 โคราช

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น LG เทอร์มินอล 21 โคราช

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

063-850-2548
ชั้น LG หมายเลขห้อง LG 041 เทอมินอล21 โคราช หนองคาย 99, ถนนมิตรภาพ, ตำบลในเมือง, อำเภอเมืองนครราชสีมา,

จังหวัดนครราชสีมา 30000 ประเทศไทย