Jetts Club

Jetts อาคาร เอส พี (BTS อารีย์)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ชั้น G อาคาร SP (ตึก IBM) BTS อารีย์ ทางออก 4

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

064-302-7697
อาคาร เอส พี บิวดิ้ง ชั้น จี 388, ถนนพหลโยธิน,

แขวงจอมพล, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร

10900 ประเทศไทย