Jetts Club

Jetts เอสเจ อินฟินิท วัน (BTS หมอชิต)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 2 ของตึก SJ Infinite One ใกล้ (BTS หมอชิต)

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

082-692-9489
349 ห้อง 201 – 205, 217-220 ชั้น 2, ถนนวิภาวดีรังสิต,

แขวงจอมพล, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร

10900 ประเทศไทย