Jetts Club

Jetts เอสเจ อินฟินิท วัน (BTS หมอชิต)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 2 ของตึก SJ Infinite One ใกล้ (BTS หมอชิต)

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

082-692-9489
349 ห้อง 201 – 205, 217-220 ชั้น 2, ถนนวิภาวดีรังสิต,

แขวงจอมพล, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร

10900 ประเทศไทย