Jetts Club

Jetts สีลม คอนเนค (BTS ช่องนนทรี)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น 3-4 สีลม คอนเนค (ช่องนนทรี) BTS ช่องนนทรี ทางออก 4

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

095 851 9310
156 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, แขวงสีลม,

เขตบางรัก, กรุงเทพมหานคร

10500 ประเทศไทย