Jetts Club

Jetts สยามสแควร์วัน (BTS สยาม)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ชั้น LG สยามสแควร์วัน (กรุงเทพ)

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

091-732-9384
เลขที่ 388 ห้องเลขที่ FSLG004-6, ถนนพระราม1,

แขวงปทุมวัน, เขตปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

10110 ประเทศไทย