Jetts Club

Jetts เสนา เฟสท์ (เจริญนคร)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น 3 เสนา เฟสท์ (เจริญนคร) BTS กรุงธนบุรีแล้วเดินย้อนลงมาทางใต้ประมาณ 300 เมตร

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

091-770-1817
ห้อง 301-303 อาคาร เสนา เฟสต์ 542, 542/1-2,

ถนนเจริญนคร, แขวงคลองต้นไทร, เขตคลองสาน,

กรุงเทพมหานคร 10600 ประเทศไทย