Jetts Club

Jetts เซฟวัน โคราช

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ตลาดเซฟวัน โคราช

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

082-516-4296
1485/1 ถนนมิตรภาพ, ตำบลในเมือง,

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

30000 ประเทศไทย