Jetts Club

Jetts เซฟวัน โคราช

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ตลาดเซฟวัน โคราช

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

082-516-4296
1485/1 ถนนมิตรภาพ, ตำบลในเมือง,

อำเภอเมืองนครราชสีมา, จังหวัดนครราชสีมา

30000 ประเทศไทย