Jetts Club

Jetts สายไหมอเวนิว

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ในสายไหมอเวนิว

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

091-889-5603
ห้องเลขที่ C-011,C-201 อาคาร C2 เลขที่ 599/2, ถนนสายไหม,
แขวงสายไหม, เขตสายไหม, กรุงเทพมหานคร,
10220 ประเทศไทย