Jetts Club

Jetts โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ชั้น F1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-20.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-20.00 น.

ติดต่อคลับ

082-091-2484, 02-441-1346

19/11 ห้อง 175, ชั้น 1, หมู่ 4, ตำบลคลองข่อย,

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี,

11120 ประเทศไทย