Jetts Club

Jetts วันนิมมาน (เชียงใหม่)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 4 คอมมูนิตี้มอลล์วันนิมมาน เชียงใหม่

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

082-516-4278
1 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 1, ตำบลสุเทพ,

อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

50200 ประเทศไทย