Jetts Club

Jetts แอมไชน่าทาวน์ (MRT วัดมังกร)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าแอมไชน่าทาวน์ ใกล้ MRT วัดมังกร

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

063-835-8983
ห้อง F3-1 ชั้น 3 527 ถนนเจริญกรุง, แขวงป้อมปราบ,

เขตป้อมปราบ, กรุงเทพมหานคร,

10100 ประเทศไทย