Jetts Club

Jetts แอมไชน่าทาวน์ (MRT วัดมังกร)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าแอมไชน่าทาวน์ ใกล้ MRT วัดมังกร

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

063-835-8983
ห้อง F3-1 ชั้น 3 527 ถนนเจริญกรุง, แขวงป้อมปราบ,

เขตป้อมปราบ, กรุงเทพมหานคร,

10100 ประเทศไทย