Jetts Club

Jetts คอสโม บาร์ซาร์ (เมืองทองธานี)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น 3 คอสโม บาร์ซาร์ (เมืองทองธานี)

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

064-302-0603
101-101/1 ชั้น 4, คอสโม่ บาซาร์ ถนนป๊อปปูล่า 3,

ตำบลบ้านใหม่, แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย