JETTS Corporate

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรบริษัท

รับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรองค์กรกับเจ็ทส์ ฟิตเนส
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ็ทส์ ฟิตเนส ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสนใจร่วมเป็นพันธมิตรองค์กรกับเรา ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายและเป็นการผลักดันธุรกิจมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน  

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล – คุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำเสนอขาย ส่งมอบ และทำการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ เจ็ทส์ ฟิตเนส รวมถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ลูกค้า ในกรอบระยะเวลาตามนโยบายบริษัทฯ ทั้งนี้เราอาจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้กับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งปันภายในกลุ่มบริษัทของเราและเปิดเผยต่อผู้ให้บริการรายอื่นในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ หากคุณมีคำร้องเรียนหรือข้อติชม รวมถึงไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวกรุณาส่งอีเมล์มาที่ [email protected] ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ jetts.co.th

ตามมาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้


หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อกลุ่มลูกค้าองค์กรบริษัท: Email:corporate@jetts.co.th Tel.063-9062903 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. Line: