Jetts Club

Jetts เซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล (ภูเก็ต)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต เฟสติวัล

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

082-516-4376
ชั้น 2 เลขที่ 74, 75 หมู่ที่ 5, ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9,

ตำบลวิชิต, อำเภอเมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต,

83000 ประเทศไทย