Jetts Club

Jetts เซ็นทรัลจันทบุรี (จันทบุรี)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลจันทบุรี (จันทบุรี)

เวลาทำการ

วันจันทร์ 6.00-22.00 น.
วันอังคาร 6.00-22.00 น.
วันพุธ 6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี 6.00-22.00 น.
วันศุกร์ 6.00-22.00 น.
วันเสาร์ 8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์ 8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

097-149-5100

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี 199 ห้องเลขที่ 170 ชั้น 1 หมู่ที่ 7,

ตำบลจันทนิมิต, อำเภอเมืองจันทบุรี,

จังหวัดจันทบุรี 22000 ประเทศไทย