Jetts Club

Jetts ยูนิลีเวอร์เฮ้าส์ (MRT พระรามเก้า)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ตึกยูนิลีเวอร์เฮ้าส์ ใกล้ MRT พระรามเก้า

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

083-945-5832
161 ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง,

เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร

10310 ประเทศไทย