Jetts Club

Jetts เอ็มเอส สยาม พระราม 3

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของตึก MS Siam Tower พระราม 3

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ : 6.00 น. – 22.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ : 8.00 น. – 20.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์  : 8.00 น. – 20.00 น.

ติดต่อคลับ

063-835-9280
ชั้น 2 ห้อง 8-10, ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม,

แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา,

กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย