Jetts Club

Jetts โฮมโปร (ราชพฤกษ์)

คลับของ Jetts ตั้งอยู่บนชั้น 2 โฮมโปร (ราชพฤกษ์)

เวลาทำการ

วันจันทร์  6.00-22.00 น.
วันอังคาร   6.00-22.00 น.
วันพุธ   6.00-22.00 น.
วันพฤหัสบดี  6.00-22.00 น.
วันศุกร์   6.00-22.00 น.
วันเสาร์   8.00-22.00 น.
วันอาทิตย์   8.00-22.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   8.00-22.00 น.

ติดต่อคลับ

091-770-1819
82 หมู่ 2, ตำบลบางขุนกอง,

อำเภอบางกรวย, จังหวัดนนทบุรี,

11130 ประเทศไทย