Jump to

การเดินทางของเรา

 

นับตั้งแต่วันแรก ที่เราเปิด Jetts 24 hours fitness ในปี คศ.2007 เราเติบโตบนฐานรากของความมีวินัย การตรงต่อหน้าที่ และความร่วมมือร่วมใจที่จะประสบความสำเร็จ เรามีจุดมุ่งหวัง ที่จะสร้างคุณภาพ ในธุรกิจมากเท่าๆกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ Jetts เป็นที่กล่าวขาน

เรามุ่งหวังที่จะขยายฐานธุรกิจบนพื้นฐานของความมั่นคง มีจิตสำนึกในการนำเสนอประสบการณ์สำหรับสมาชิกทุกๆคน มีวิจารณญาณในการทำธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน รวมไปถึงวินัยที่จะคงไว้ซึ่งความเป็น Jetts

7 ปีแห่งความสำเร็จ ด้วยคลับที่เปิดให้บริการมากกว่า 250 คลับ ใน 5 ประเทศ ตำนานของ Jetts ได้เริ่มขึ้น และจะดำเนินต่อไป

  ไปดูกันเลย Jetts คลับในประเทศไทย
เข้ายิมหรือคลาส? เลือกออกกำลังกายได้ตามใจคุณ กว่า 300 สาขาทั่วโลก ลงทะเบียน