Jetts Corporate

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรบริษัท
"รับสิทธิ์ทดลองออกกำลังกายฟรี 7 วัน"

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์
-ผู้รับสิทธิ์ไม่เคยเป็นสมาชิก Jetts Fitness มาก่อน
-จำกัดสิทธิ์ 1ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
-กรุณา Screen Capture  หน้าจอของท่านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ ณ สาขาที่ท่านเลือกลงทะเบียนไว้ พร้อมกับแสดงบัตรพนักงานของท่าน
-ผู้รับสิทธิ์สามารถเข้าใช้บริการ 7 วันต่อเนื่อง นับจากวันที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรก 
-สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่ 6.00-21.00 น.
-หากบริษัทของท่าน เป็น Corporate กับ Jetts  fitness ประเทศไทยแล้ว ท่านสามารถแสดงบัตรพนักงานเพื่อรับส่วนลดค่าบริการรายเดือนได้ที่สาขาที่ท่านสมัคร
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ: 096-808-5195, 080-287-2589, 095-925-7768 ในเวลาทำการ

เริ่มเลย