Jetts Corporate

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรบริษัท
"รับสิทธิ์ทดลองออกกำลังกายฟรี 7 วัน"

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์
-ผู้รับสิทธิ์ไม่เคยเป็นสมาชิก Jetts Fitness มาก่อน
-จำกัดสิทธิ์ 1ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
-กรุณา Screen Capture  หน้าจอของท่านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ เพื่อนำมายืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ ณ สาขาที่ท่านเลือกลงทะเบียนไว้ พร้อมกับแสดงบัตรพนักงานของท่าน
-ผู้รับสิทธิ์สามารถเข้าใช้บริการ 7 วันต่อเนื่อง นับจากวันที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรก 
-สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่ 6.00-21.00 น.
-หากบริษัทของท่าน เป็น Corporate กับ Jetts  fitness ประเทศไทยแล้ว ท่านสามารถแสดงบัตรพนักงานเพื่อรับส่วนลดค่าบริการรายเดือนได้ที่สาขาที่ท่านสมัคร
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  
 

คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล – คุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำเสนอขาย ส่งมอบ และทำการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ Jetts Fitness (Thailand) รวมถึงวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ลูกค้า ในกรอบระยะเวลาตามนโยบายบริษัทฯ ทั้งนี้เราอาจนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้กับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งปันภายในกลุ่มบริษัทของเราและเปิดเผยต่อผู้ให้บริการรายอื่นในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ หากคุณมีคำร้องเรียนหรือข้อติชม รวมถึงไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวสามารถ ส่งอีเมลมาที่ info@jetts.co.th ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ jetts.co.th

ตามมาตรา ๑๙ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ: 096-808-5195, 080-287-2589, 095-925-7768 ในเวลาทำการ

 

เริ่มเลย

ระบบจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ อ่าน นโยบายส่วนบุคคล และ หมายเหตุ.