Jump to

เรื่องราวของเรา

 

Jetts สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี คศ. 2007 โดย Brendon และ Cristy Levenson ด้วยการเปิด Jetts คลับแรก ขึ้นที่ Gold Coast ในปี คศ. 2007 หลังจากนั้นธุรกิจก็ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ผ่านความพยายามของหลายร้อยคนในทีม Jetts ที่มีดีเอ็นเอ และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเจตนารมณ์ของ Jetts ที่ได้ตั้งไว้

  ไปดูกันเลย Jetts คลับแรกในประเทศไทย
พบกันเร็วๆนี้! สาขา Suanplern Market และโปรโมชั่นพิเศษ! เร็วๆนี้ ลงทะเบียน